NAUDOJIMOSI ŠIA SVETAINE SĄLYGOS

I. TEISINĖ INFORMACIJA

Interneto svetainės valdytojas. Ši svetainė yra UAB „GROŽIO GALIA“, Lietuvos Respublikos juridinio asmens, kurio duomenys tvarkomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 303326876, adresas Vasario 16-osios g. 2-119, LT-01106 Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.sothys.lt , el. paštas didmena@sothys.lt, tel. +370 612 51 510, nuosavybė.


Taikytina teisė. Šioms sąlygoms taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Lietuvos Respublikos teismai yra kompetentingi nagrinėti bet kokį ginčą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su šia svetaine ar jos naudojimu.

Jei manote, kad mes parduodami prekes pažeidėme Jūsų teises ar teisėtus interesus, prašome pateikti pretenziją mums paprastu paštu arba elektroniniu paštu adresu: UAB „GROŽIO GALIA“, Vasario 16-osios g. 2-119, LT-01106 Vilnius, didmena@sothys.lt. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 14 dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos. Ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt , faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt . Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą https://ec.europa.eu/odr/ .

Informacija susisiekimui. Savo klausimus ar pastabas, susijusius su šiuo dokumentu, galite pateikti adresu: UAB „GROŽIO GALIA“, Vasario 16-osios g. 2-119, LT-01106 Vilnius, didmena@sothys.lt.II. PRIEIGA PRIE INTERNETO SVETAINĖS / ATSAKOMYBĖ

Prieiga prie šios interneto svetainės


Čia išdėstytos prieigos prie šios svetainės ir jos naudojimosi sąlygos laikomos priimtinomis kiekvienam lankytojui, kuris apsilanko šioje svetainėje po jų paskelbimo.

Šios sąlygos gali būti bet kada keičiamos. Šie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus interneto svetainėje ir laikomi priimtinais tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir minėtosios pirmiau.

Šia svetaine gali naudotis visi turintieji interneto ryšį.


Prieiga prie tam tikrų šios svetainės funkcijų gali būti ribota. Todėl kliento paskyrą gali susikurti tik asmenys, sulaukę 18 m. ir vyresni.


Kurdami kliento paskyrą, turite įvesti slaptažodį ir užtikrinti jo konfidencialumą. Jei slaptažodį pametate arba pamirštate, patys turite jį iš naujo nustatyti, nes mes neturime prieigos prie jūsų slaptažodžio.

Informuojame, kad nesilaikant bet kurios iš šiose sąlygose nurodytų taisyklių, pasiliekame teisę sustabdyti prieigą prie jūsų paskyros.

Bandymų prisijungti prie jūsų paskyros skaičius ribojamas iki trijų, kad būtų išvengta neteisėto prisijungimo prie jūsų paskyros.


Atsakomybė


Naudojame visas būtinas priemones tam, kad pasiūlytume jums patikrintą informaciją ir (arba) priemones, tačiau neprisiimame atsakomybės už šioje svetainėje esančias klaidas, informacijos trūkumą ir (arba) virusus, nesant mūsų kaltės.Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl prieigos prie svetainės, nesugebėjimo prie jos prisijungti ar naudojimosi jo svetaine, nesant mūsų kaltės.

III. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ / TEISĖ Į ATVAIZDUS


Bendrovė „SOTHYS PARIS“ (RCS PARIS 451 170 807) ir/ar mes esame intelektinės nuosavybės teisių ir viešinimo teisių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su šia interneto svetaine arba bet kuriuo iš jos sudedamųjų elementų, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių ženklais, autorių teisėmis ir teisėmis į atvaizdą, tiesiogiai priklausančių Bendrovei ir/ar mums arba įtrauktų gavus jų savininko ar turėtojo leidimą, savininkai.


Griežtai draudžiama bet kokiu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, atsisiuntimą, atgaminimą, perdavimą ar pateikimą, naudoti visą šią svetainę ar jos dalį arba bet kurį jos sudedamąjį elementą, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukas, paveikslėlius, tekstus, prekių ženklus, logotipus ir domenų pavadinimus, išskyrus asmeninį ir privatų naudojimą nekomerciniais tikslais, be išankstinio raštiško Bendrovės ir/ar mūsų leidimo.


Bet koks neleistinas bet kurio iš šių elementų naudojimas yra laikomas pažeidimu, kuriam taikoma atsakomybė pagal galiojančius teisės aktus.

Bet koks leistinas naudojimas turi nepažeisti autorių teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų (nurodant atgaminto kūrinio autorių etc.).


IV. ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMA INFORMACIJA


Bendra informacija:


Stengiamės atnaujinti šios svetainės turinį ir pateikti naudotojams tikslią informaciją.

Šioje svetainėje pateiktoje informacijoje gali atsirasti netikslumų ar trūkti tam tikrų duomenų, ypač dėl trečiųjų šalių kaltės. Įsipareigojame kuo greičiau ištaisyti bet kokius netikslumus arba papildyti šioje svetainėje pateikiamą informaciją.


Su sudedamosiomis medžiagomis susijusi informacija: „Sothys®“ prekės ženklo produktų sudėtyje naudojamų sudedamųjų dalių sąrašai nuolat atnaujinami. Prieš naudodami „Sothys®“ prekės ženklo gaminį, perskaitykite sudedamųjų dalių sąrašą ant jo pakuotės.

Trečiųjų šalių svetainės:

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Negalime prisiimti atsakomybės už prieigą prie šių svetainių arba jose arba per jas gautą turinį.

Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo negalima kurti nuorodų į mūsų svetainę.